estanys-y-circ-de-pessons-1

Estanys i circ de Pessons El circ glacial granític més gran del Principat d'Andorra Grau Roig Parròquia d'Encamp Andorra

Estanys i circ de Pessons El circ glacial granític més gran del Principat d’Andorra Grau Roig Parròquia d’Encamp Andorra